En barnkör startar på nytt i S:t Lars församling. Kören vänder sig till pojkar och flickor i åldrarna 8–12 år (fr.o.m. årskurs 2). Kören övar varje vecka på tisdagar kl. 16.30 med början den 22 septem­ber. De som är intresserade av att delta eller vill veta mer om körverk­samheten ombeds att kontakta kyr­komusiker Alexander Kegel som leder barnkören.

S:t Lars barnkör blir en del av Pueri Cantores, som är en sammanslutning av katolska barnkörer över hela värl­den. Den svenska federationen har sedan starten 2005 stadigt växt med nya barnkörer runtom i vårt stift.