Den maronitiska mässan kommer inte att firas under september och oktober.