Arbetet med utvidgningen av S:t Lars kyrka fortsätter enligt planerna och avslutas första veckan i juli.

Vi kommer att återuppta söndagsmässa fr.o.m. den 5 juli. Observera att antalet deltagare vid varje mässa är begränsat till 50 personer. I övrigt hänvisar vi till Stockholms katolska stifts bestämmelser och anvisningar.

Mässtider på söndagar i Uppsala:
Kl. 9, 11 och 18.15 (engelska)

Mässtider på vardagar i Uppsala:
Måndag–torsdag kl. 18.15
Fredag kl. 12.15
Lördag kl. 11

Brev med inbjudan till trosundervisning för barn och ungdomar skickas till berörda familjer. Om ni har barn i undervisningsålder och inte får ett sådant brev ber vi er att meddela detta.

Barnens första kommunion kommer att äga rum i mindre grupper i samband med kvällsmässan under vecka 36 (måndag 31 augusti–fredag 4 september) samt på lördag den 5 september.

Konfirmation hålls söndagen den 13 september kl. 14.

Kursen ”Katolska kyrkans lära och liv” börjar i digital form måndagen den 7 september.

Årets församlingsmöte hålls söndagen den 20 september omkring kl. 12.30.

Olivia Bengtsson avslutar sin tjänst som ungdomssekreterare den 30 juni och kommer att fortsätta sina studier i Göteborg. Vi tackar henne för hennes viktiga arbetsinsats hos oss och önskar henne allt gott för framtiden. Det är ännu inte klart vem som kommer att efterträda henne.