Vesper på S:t Eriksdagen firas måndag 18 maj kl. 18 i högkoret i Uppsala domkyrka (max 50 deltagare).

Kören medverkar inte, men Alexander Kegel och Margareta Raab kommer att sjunga de latinska antifoner som hör till Eriksofficiet.

Det blir ingen gemensam procession till Finstakoret, men den som vill gå till S:t Eriks relikskrin kan göra det enskilt efter vespern.

I år blir det ingen gemensam andakt i Gamla Uppsala kyrka eller pilgrimsvandring till Uppsala domkyrka. Den som vill kan förstås göra en individuell pilgrimsvandring.