I S:t Lars församling firas nu åter offentligt tillgängliga vardagsmässor. Tiderna är de ordinarie, dvs. måndag till torsdag kl. 18:15, fredag kl. 12:15 och lördag kl. 11. Parallellt firas det lifestreamade mässor på internet för människor som tillhör riskgrupper.

Enskilda bänkar i kyrkorummet har avspärrats för att garantera säkerhetsavstånd. I samband med ombyggnationen innebär det att platserna i kyrkorummet är begränsat till c:a 40 personer.

Söndagsmässor firas fortsatt bara i digital form, eftersom det inte är möjligt att begränsa antalet deltagare på ett smidigt sätt. Av samma skäl är alla nationella mässor inställda tills vidare.

Vid dop och begravningar begränsas antalet deltagare till det nödvändigaste (närmaste anhöriga / fadder).

All undervisning och övriga samlingar är tills vidare inställda.

Med vänliga hälsningar
Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ