Biskop Anders har tisdag 17 mars infört förpliktande anvisningar för Stockholms katolska stift, bland annat att kyrkorna ska hållas öppna, att man i möjligaste mån undviker besök på pastorsexpeditionen, att den som är sjuk ska stanna hemma, att mässplikten för söndagar och påbjudna högtider inte gäller tills vidare. Generellt uppmanas alla troende i Stockholms katolska stift att följa myndigheters rekommendationer och allmänna regler. Se alla anvisningar.