Följande aktiviteter har ställts in eller skjutits upp pga coronaviruset:

  • Bokcirkeln, måndag 16/3
  • Forum Catholicums föredrag av sr Dorothea om Mariasystrarna 100 år, onsdag 18/3
  • Pater Ulf Jonssons föredrag på Newmaninstitutet, onsdag 18/3
  • Språkcaféet tillsvidare
  • Kyrkkaffet (istället är kyrkorummet utvidgat)