Askonsdagen infaller i år den 26 februari och inleder fastan. Då firas mässa med askutdelning i S:t Lars kyrka kl. 7.30 och kl. 18.15. Askons­dagen är faste- och abstinensdag.

Under fastetiden är det korsvägsandakt varje måndag efter kvällsmässan. De som vill leda den kan anteckna sig på en lista som kommer att finnas på anslagstavlan i S:t Lars.

Läs gärna biskopens herdabrev inför fastan eller lyssna till predikningar t.ex pater Ulf Jonssons från ”Sjunde söndagen under året” som föregår askonsdagen eller kyrkoherde Andreas Bergmanns från ”Första söndagen i fastan”.