Informationskursen Katolska kyrkans lära och liv måndag 13 januari kl. 19:00.

Sankt Lars språkcafé tisdag 14 januari kl. 16:00.

Ungdomsföreningen Ljuvlingens ungdomsträffar 10 januari och 24 januari kl. 18:15.

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga med program efter lunchmässan (12.15) fredag 24 januari.

En bokcirkel med träffar c:a en gång i månaden. Se mer information på anslagstavlan i S:t Lars.