Årets adventsinsamling i stiftet går till Caritas projekt i Eritrea, som under senare år drabbats av återkommande torka. Det förändrade klimatet och jordbrukets sårbarhet är anledningar till att Caritas sedan 2017 driver insatser i Eritrea för att förbättra jordbrukets motståndskraft och tillgången till vatten. Målet är att nå 250 000 människor under de tre år som insatserna pågår. Läs mer

Ända fram till Trettondagen kan du sätta in ett bidrag på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789, swishnummer 900 4789. Skriv att din gåva går till ”Advent 2019”. Det tas även upp en kollekt för ändamålet vid juldagsmässan i S:t Lars.

Man kan också ge en gåva direkt via Caritas Sveriges hemsida, ”Ge en gåva” och välja ”Adventsinsamlingen 2019”.