Forum Catholicum inbjuder till två före­drag:

Onsdagen den 4 december kl. 19 talar fil. mag. Daniel Henningsson under rubriken Från Eufrats strän­der till Nubiens sanddyner – Egyp­tens historia 1479–1390 f. Kr.

Onsdagen den 11 december kl. 19 håller professor Ulf Jonsson S.J. ett föredrag med titeln Påven Francis­kus och Kyrkans enhet.

Här finns det senaste församlingsbrevet i digital form: December 2019