Kören Camerata Englund bjuder på en musikstund i S:t Lars kyrka lördagen den 9 november kl. 16.

Då framförs Musikalische Exequien från 1636 av kompositören Heinrich Schütz. Det är ett verk som varken är en konsert eller ett orato­riskt verk utan begravningsmusik i tre delar. Kom­menterade bibelord växlar med kora­ler i ett ständigt flöde.

Varmt välkomna att lyssna till denna vackra musik!