I vår församling är det en tradition att vandra till påvestenen i Gamla Uppsala. Det gör sedan påven Johannes Paulus II firade den heliga mässan där för 30 år sedan, den 9 juni 1989.

Vandringen sker i år lördag 8 juni. Vi går från S:t Lars kl. 13 och följer Eriksleden till Gamla Uppsala. Under vägen ber vi rosenkransen. Kl. 15 blir det en enkel gudstjänst vid påvestenen och därefter har vi picknick med egen matsäck. De som inte har möjlighet att vandra till Gamla Uppsala kan cykla eller ta bussen dit och delta i gudstjänsten.

Bilden är ett minne från 25-årsjubiléet av påvens besök.