En resa till Assisi för ungdomar sker under tiden 16–20 juni. Målgruppen är de ungdomar i Uppsala och Enköping som har konfirmerats i år och de som skall konfirmeras nästa år. Dessutom deltar ungdomar från Vår Frus församling i Täby. Resan går i S:t Franciskus och S:ta Claras fotspår och leds av Mattias Lind­ström, som har organiserat flera resor till Assisi sedan 2009.