Kören Oriana inbjuder till försommarkonsert i S:t Lars kyrka måndag 10 juni kl. 19.30. Se program på anslags­tavlan i S:t Lars.