Ungdomsföreningen Ljuvlingen
Fader Joakim Breding och S:ta Eugenias ungdomsgrupp kommer på besök fredag 10 maj. Då blir det utflykt till Gamla Uppsala med mässa och efterföljande pick­nick. Fredag 24 maj är det ter­minsavslutning med aktivi­tet, som inleds med mässa kl. 18.15.

Konfirmation
Konfirmation av ungdomar i S:t Lars med biskop Anders lördag 18 maj kl. 12 i Uppsala domkyrka.

Katekesgrupperna
Gemensam terminsavslut­ning för alla katekesgrupper lördag 25 maj. Efter fa­miljemässan kl. 11 blir det knytkalas för barn och föräldrar på Newmaninstitutets innergård.