Konfirmation med biskop Anders för ungdomarna i S:t Lars kommer i år att ske lördag 18 maj kl. 12 i  Uppsala domkyrka. Observera tidpunkten och platsen!

Fredag 17 maj kl. 15 blir det övning inför konfirmationen i Uppsala domkyrka.