På S:t Eriks festdag lördag 18 maj har en grupp församlingsmedlemmar ordnat en vallfärd som startar i Gamla Uppsala kyrka och går till Uppsala domkyrka med följande pro­gram:

Kort andakt i Gamla Uppsala kyrka med läsning av S:t Erikslegenden kl. 9. Därefter pilgrims­vandring till Uppsala domkyrka med rosenkransbön under vägen. I Tuna­bergskyrkan blir det bön och kaffepaus. Vallfärden avslutas i Uppsala domkyrka med konfirmationsmässan som börjar kl. 12.

För den som vill fortsätta fira S:t Erik blir det också en ekumenisk vesper i Uppsala domkyrka kl. 17, med musik där en grupp ur Uppsala domkyrkas gosskör medverkar.

Alla intresserade är välkomna att delta i firandet eller i delar av det. Till Gamla Uppsala kan ta buss 2 från Stadshuset. För vidare information kontakta Erik Åkerlund, tel. 070-942 97 68.