Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i Samariterhemmets kyrka, fredag 1 mars kl. 18. Årets tema är ”Välkomna, allt är färdigt”. Programmet är utformat av kvinnor i Slovenien och sprids över hela världen.