Forum Catholicum inbjuder till föredrag onsdag 5 december kl. 19. Professor Ulf Jonsson S.J. ger en introduktion till fundamentalteologin utifrån sin bok Med tanke på tron. Boken kan köpas till spe­cialpris under kvällen.

Fun­damentalteologi behandlar filosofiska och teolo­giska förutsättningar för den systematiska teologin. Exempel på frågor: Är människan religiös av naturen? Vilka egenskaper har Gud? Hur kan man förstå fenomen som re­ligiösa upplevelser och uppenbarel­ser? Är det möjligt att förena en ve­tenskaplig världsbild med tanken att Gud handlar i världen?