Uppståndelsevägen

Varje måndag efter kvällsmässan under påsktiden är det gemensam vandring av uppståndelsevägen i kyrkan. Uppståndelsevägen är en motsvarighet till korsvägen med fjorton stationer. Vid varje station finns en bild och läses en bibeltext som skildrar Kristi...

Norrskensresan för ungdomar

I februari åkte några ungdomar från S:t Lars på en resa till Luleå för att träffa församlingen där och för att beskåda norrsken. Resan blev mycket lyckad och ungdomarna möttes av såväl vänliga människor som spektakulära vyer. Läs en reseberättelse från en av...

Nytt från Caritas S:t Lars

Caritas S:t Lars språk­café fortsätter på tisdagar kl. 16–18. Är du int­resserad av att hjälpa till som volon­tär? Kontakta Mary Glover, mary.glover44@gmail.com alt. 073-996 14 71 eller Alina Maric, alina@maric.se alt. tel. 072-323 48 06. Till ny ordföran­de vid...

S:t Lars församlingsmöte

Årets församlingsmöte för S:t Lars sker söndag 22 april efter högmässan i församlingssalen. Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verksamhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från...