Onsdag 11 oktober kl 19. Föredrag av professor Anders Ekenberg, ”Mer än bokstavlig tolkning”. Sista delen i en föredragsserie samt även en bok: Skrift och tradition. Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk, som kan köpas i samband med föredraget och på expeditionen.

Ons­dag 18 oktober kl. 19 talar teol. dr pater Fredrik Heiding S.J. och fil. kand. Margareta Murray–Nyman om sin bok Jesuiten Petrus Canisius lilla katolska katekes på svenska 1579. Boken kan köpas i samband med presentationen och på expeditionen.