Kulturnatten lördag 9 september erbjuder vår församling följande program:

15.00 John Sjögren, Bruce Spring­steen – från rebell till förkunnare

17.00 Konsert med kören Camerata Englund och instrumentalister

18.00 Visning av kyrkan

19.00 Konsert med Orianakören

21.00 Thomas Stenborg, pianomusik

Som vanligt blir det även servering och konstutställning.

Se mer detaljerat program för S:t Lars: Kulturnatt 2017