Forum Catholicum inbjuder till föredrag följande onsdagar kl 19 i församlingssalen:

30 augusti. Kulturskribent och författare John Sjögren, Bokpresentation: Återställelsens glädje. En essä om att komma hem

18 oktober. Teol. dr pater Fredrik Heiding S.J. och teol. och fil. kand. Margareta Murray–Nyman, Bokpresentation: Jesuiten Petrus Canisius lilla katolska katekes på svenska 1579 (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

8 november. Teol. mag. Ylva Weibull, ”Var inte en trivial själ”. Dokumentärfilm och samtal om S:ta Elisabeth av Treenigheten.