Ungdomsföreningen Ljuvlingen och Uppsala katolska studentförening inbjuder församlingens ungdomar till förberedelse inför påsken:

  • tisdag den 11 april blir det bibelstudier på engelska en trappa ner efter kvällsmässan.
  • skärtorsdagen inbjuds ungdomarna att delta i församlingens tillbedjan efter mässan samt att samtala om påsken och fika en trappa ner.