Det blir ett ministrantläger på lägergården Tallkrogen den 3–5 februari. Alla barn och ungdomar som är eller vill bli ministranter och har mottagit sin första kommunion eller skall göra det i vår är inbjudna.

På programmet står roliga aktiviteter för att lära kän­na varandra samt work­shops och övningar omkring ministranttjänsten. Priset för denna helg är 150 kr. Anmäl er till ungdomssekre­terare Christina Illmayr.

ministrant1