Agnes Nassar avslutade sin tjänst som ungdoms­sekreterare i vår församling den 30 juni.

Christina Illmayr heter vår nya barn- och ungdomssekreterare. Hon presenteras närmare här.

Fader Matteus Collvin har varit subsidiar i vår församling sedan juni 2013 parallellt med fort­satta studier i Uppsala efter präst­vigningen. I augusti flyttade han till Stockholm för att bli kaplan i Ka­tolska domkyrkoförsamlingen.

Anders Ekenberg diakonvigdes den 5 september och kommer att tjänstgöra som diakon hos oss.

Mariasystrarna har lämnat Vår Frus församling i Västerås, där de har varit verksamma sedan år 1955. En av systrarna där, syster M. Sixta Bludau, har flyttat till Uppsala och bor nu i Mariero. Hon har i många år varit kateket och även kateketansvarig i Västerås och tidigare i S:ta Eugenia församling i Stockholm.

Vi tackar dem som lämnar oss för de arbetsinsatser de gjort, välkomnar de nya och önskar alla allt gott för framtiden.