Mattias Lindström, medlem i vår församling, är väl förtrogen med Assisi och ordnar regelbundet pilgrimsresor dit. I höst blir det en resa den 25–30 september. Läs mer: Assisi september 2016. Men för dig som vill åka redan i vår finns det fortfarande några platser kvar den 29 maj–3 juni 2016. Läs mer: Assisi juni 2016.

Ytterligare en pilgrimsresa går den 1–8 oktober 2016 till Avila. Då med Johannes Pulkkanen som har hållit flera föredrag i S:t Lars och som har doktorerat på en avhandling om Johannes av Korset. Mer information om den resan finns på anslagstavlan i S:t Lars.