Barmhärtighetens jubelår som har utlysts av påven börjar den 8 december 2015 och pågår till den 20 november 2016. I vårt stift inleds jubelåret söndagen den 13 december kl. 11 med öppnandet av stiftets he­liga port i Katolska domkyrkan i Stockholm. Läs mer om vad som händer i vårt stift och på andra håll i världen under detta år.

Hör ett inslag från radioprogrammet Människor och tro om det nya jubelåret.