Alla inbjuds till konsert med kören Camerata Englund i S:t Lars kyrka lördagen den 7 november kl. 18.

Konsertens tema är Kyrkligt och världsligt – en jämförelse. Det blir musik av olika kompositörer från renässansen och barocken, t.ex. Claudio Monteverdi, Josquin de Prez, Jacob Reinart och Johann Sebastian Bach. Huvudnumret är Ecco Silvio av Monteverdi. Verket är en madrigalcykel omfattande fem madrigaler. Det finns både en världs­lig och en kyrklig version av det.