Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan (kl. 12.15) fredagen den 23 oktober. Olands Felare medverkar med uppländsk folkmusik.