Namnlöst 2.pages

Jesuitpater Philip Geister introducerar Karl Rahners teologi. Stefan Jarl berättar om översättningen av Andliga texter, tisdag 5  maj kl. 19.