Teol. dr Johannes Pulkkanen från Ortodoxa kyrkan håller två föredrag om berget Athos i S:t Lars församling. Onsdag 22 april kl. 19 talar han om Bestig­ningen av berget Athos – munkre­publiken i historia och nutid, och onsdag 29 april kl. 19 handlar det om Den helige Porphyrios av Kafsokalivia (1906-1991) från ber­get Athos – liv och lära.