Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i Svenska kyrkans lokaler i Gränby centrum fredag 6 mars kl. 12.15. Årets tema är Jesus sade: ”Förstår ni vad jag har gjort med er?”. Kollekten går till stipendier åt kvinnor i utvecklingsländer.