En särskild kollekt upptas söndag 1 mars till förmån för Uppsala Stads­missions arbete, med att hjälpa människor från andra EU-länder som lever i fattigdom och hemlöshet i Uppsala. Läs artikeln