Till minne av Peter Fresman S.J.

Saliga de tjänare som väntar på sin Herres ankomst” (jfr Luk 12: 38)

Peter FresmanPETER FRESMAN S.J.
* 27 september 1931 i Bremen, + 20 juli 2023 i Berlin

Peter Fresman föddes den 27 september 1931 i Bremen där han också växte upp. Familjen hade rötter i det katolska Münsterland i West­falen – en trakt Peter Fresman alltid känt sig befryndad med.
Direkt efter studentexamen, 1951, inträdde han i Jesuitorden och genomgick den klassiska ordens­utbildningen: noviciat, juniorat, samt filosofi- och teologistudier i München respektive Frankfurt.

Efter prästvigningen och ännu ett utbildningsår i Dublin kom P. Fresman 1963 till Sverige, enligt sin egen önskan. Erfarenheten av att ha växt upp som troende katolik i ”diasporan”, det lutherska Bremen, gjorde att han nu ville göra en insats för kyrkan i Sverige. Peter Fresman var kaplan och ungdomspräst i S:ta Eugenia i 7 år. Först i kyrkan på norra Smedjegatan, sedan i vår provisoriska kyrka vid Drottninggatan. År 1972 flyttade han till Uppsala för att bygga upp S:t Lars församling. Det lilla kapellet på S:t Johannesgatan hade blivit för litet för det växande antalet katoliker. Genom P. Fresmans insatser som kyrkoherde byggdes den nya kyrkan vid Fyrisån och Uppsalakatolikerna fick ett nytt andligt hem.

Efter avslutad tjänst som kyrkoherde i Uppsala reste Peter Fresman, 1986, till Chile och Mexiko. Det blev ett sabbatsår som lämnade djupa andliga spår hos honom. Resan blev ett äventyr i sig. Han reste nämligen till Latinamerika med fraktbåt, tåg och buss.

Tillbaka i Sverige blev P. Fresman 1987 ansvarig för själavården i Stockholms nordvästra förorter som då tillhörde S:ta Eugenia församling. Han byggde upp en kapellförsamling med kyrka och församlingscentrum, dagens Heliga Trefaldighets Församling i Järfälla.

År 2001 återvände P. Fresman till S:ta Eugenia. Under många år hade han det viktiga uppdraget att vara jesuit-kommunitetens ekonom. Han var också ansvarig för söndagsmässorna på Marielund stiftsgård. Frågor angående katolsk tro besvarade han på www.fragaprasten.nu.

Augusti 2020 flyttade Peter Fresman till ordens hem för äldre medbröder i Berlin-Kladow. Där somnade han på torsdagen den 20 juli 2023, fridfullt in. Jordfästningen kommer äga rum i Berlin.

Församlingarna i Stockholm och Uppsala har anledning att vara mycket tacksamma för den stora insats som Pater Fresman har gjort här i landet och i synnerhet i våra församlingar. Låt oss i bönen och i våra samtal tacksamt komma ihåg honom och be Herren att vedergälla honom allt det goda han har gjort.

R.I.P.
Jesuiterna i Stockholm och Uppsala genom Stefan Dartmann S.J.