Bilder från utvidgningen av kyrkorummet

Bilder efter ombyggnaden för utvidgningen av kyrkorummet i S:t Lars, oktober 2020.