Böneveckan för kristen enhet genomförs samtidigt i 75 länder och infaller som alltid den 18–25 januari. Årets tema är Det rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Läs mer om manifestationen.

Programmet för böneveckan i Uppsala finns här samt på anslagstavlan i S:t Lars. En ekumenisk gudstjänst firas i Korskyr­kan söndag 20 januari kl. 18.

Bön för de kristnas enhet sker också varje onsdag kl 17.30 året runt i Bönens kapell i Uppsala domkyrka. Alla är välkomna att delta!