Torsdag 22 november är alla välkomna till Taizébön i kyrkan kl 19:30, med sång, bön och ljuständning.

Kyrkoåret avslutas med Kristus Konungens dag söndag 25 november. Efter högmässan då är det sakramental tillbedjan.