Den 18–25 november infaller Kyrkornas globala vecka. Årets te­ma är Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla”.

Här i Uppsala blir det bland annat ett ekumeniskt seminarium om religionsfrihet, de­mokrati och mänskliga rättigheter på Newmaninstitutet tisdag 20 november kl. 18.30. Sönda­g 25 november firas en eku­menisk gudstjänst i Uppsala dom­kyrka kl. 18. Se program för hela veckan.