Det blir biskopsvisitation i S:t Lars församling från fredagen den 16 november till söndagen den 18 november.

På fre­dag kväll bakar biskopen pizza till­sammans med ungdomarna i Ljuv­lingen. På lördagen firar han familje­mässan kl. 11, och på eftermiddagen träffar han bl.a. pastoralrådet. På söndagen firar biskopen mässan kl. 9 och högmässan kl. 11. Efter högmäs­san kan församlingsbor träffa ho­nom vid kyrkkaffet.