Om ni flyttar inom församlingens område, anmäl adressändringen till för­samlingsexpeditionen. Meddela också grup­per eller föreningar som ni tillhör i församlingen.

Om ni har flyttat till Uppsala från en annan ort i Sverige och tidigare var registrerade i den katolska församlingen där, blir ni automatiskt överförda till den nya adressen inom S:t Lars församling, men kontrollera gärna att ni är re­gistrerade hos oss.

Om ni har flyttat till Uppsala från ett annat land ber vi er kontakta expe­ditionen och fylla i en blankett för registrering i församlingen: Blankett till medlemsregistret