Kulturnatten i Uppsala och S:t Lars lördag 8 september. Se program.

Forum Catholicums föredragsserie börjar onsdag 19 september kl. 19 med professor Helena Bodin: ”Genom dig öppnades paradiset”. Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition.

Församlingens patrocinium firas i år söndag 23 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan (kl. 12.15) startar fredag 28 september. Se anslagstavlan i S:t Lars för program.