Vandringen till påvestenen i Gamla Uppsala sker i år lördag 9 juni. Avfärd från S:t Lars kl. 13 och vi följer Eriksleden till Gamla Uppsala. Under vägen ber vi rosenkransen. Kl. 15 blir det en enkel gudstjänst vid påvestenen, och därefter picknick med egen matsäck. De som inte har möj­lighet att vandra till Gamla Uppsala kan cykla eller ta bussen dit och del­ta i gudstjänsten.

Vandringen är tradition i vår församling sedan påven Johannes Paulus II firade den heliga mässan i Gamla Uppsala 1989.