Gudstjänstordningen fungerar som vanligt under sommaren med några undantag. Under perioden 1 juli till 5 augusti är det ingen kvällsmässa på engelska på söndagarna. Mässa på kroatiska och mässa enligt maronitisk rit har uppehåll under juli och augusti. Mässor på övriga språk har uppehåll från och med juni och startar igen i september.

Vad gäller mässor på svenska firas vanlig kvällsmässa istället för vespermässa på onsdagar från mitten av juni till mitten av augusti. Tillbedjan på torsdagar utgår. Rosenkransen beds om det finns ledare.

Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter som vanligt. Hjälp gärna till och skriv upp dig på kyrkkaffelistan på anslagstavlan.

Trosundervisningen för barn och ungdomar, kursverksamhet, förenings­aktiviteter samt kyrkkaffe för äldre har sommarpaus.