Lördag 5 maj kl. 18 Uppsala kammarkör

Söndag 20 maj kl. 20 Oriana­kören

Lördag 26 maj kl. 18 Totalensemblen

Se program på anslagstavlan i S:t Lars.