För alla som har deltagit i trosunder­visningen är det terminsavslutning lördag 19 maj efter familjemässan. Det blir lek, tipsrunda och knyt­kalas/grillning, samt övernattning i församlingens lokaler för årskurs 5–8.

Kontakta församlingens barn- och ung­domssekreterare Christina Illmayr för mer information och anmälan.