Måndag 14 maj kl. 19 håller ursulinsyster Malgorzata Krupecka ett föredrag med titeln Julia Urszula Ledóchowskas verksamhet i de skan­dinaviska länderna för främjandet av Polens självständighet under åren 1914–1920. Föredraget hålls på polska med tolkning till svenska av Magdalena Slyk. Dessutom visas en film med engelsk text.

Ursula Ledóchowska föddes 1865 och växte upp i nuvarande Österrike och Polen. Hon inträdde hos ursulinerna i Kraków 1886 och var verksam i Polen, Ryssland, Finland, Sverige, Danmark och Rom. I Stockholm grundade hon en språkskola och en hushållsskola för flickor. Hon helgonförklarades 2003.