Det blir konfirmation för ungdomar i S:t Lars kyrka sönda­g 13 maj kl. 15, observera tiden!

Konfirmation för vuxna kommer till hösten, söndag 7 oktober i högmässan kl. 11.