Föreningen Maria Regina Caeli har sitt årsmöte lördag 5 maj efter familjemässan (alltså c:a kl. 12.45) i stora studierummet.

Årsmötet inleds med ett föredrag av docent Tord Fornberg om Uppstån­delsevägen.